Publicaties

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Jiska neemt de leiding

Jiska is 6 jaar en zit in groep 4. Ik ontmoet haar in de plusgroep. De kinderen hebben in groepjes van 4 een verhaal bedacht over een ridder en daar een stripverhaal van gemaakt. Bij dit maken hebben ze ervaren dat het heel belangrijk is om goede afspraken te maken. Hoe ziet de ridder eruit? Hij kan niet op het ene plaatje bruin haar hebben en op het volgende plaatje wit haar. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de jonkvrouw, het paard en het kasteel.

Nu is de strip klaar en ik heb bedacht dat we er een muziekstuk van gaan maken. Ik heb de schoolinstrumenten meegenomen en maak met de leerlingen een begin: hoe klinkt het als de ridder loopt? Hoe klinkt de jonkvrouw? Hoe klinkt vechten met de draak? Samen bedenken we hoe je dat met welk instrument kunt laten horen. Dan gaan de kinderen aan de slag en ik observeer. De kinderen pakken een instrument en proberen het uit. Prima, je moet natuurlijk eerst weten hoe iets klinkt voordat je het instrument kunt toepassen. Het wordt nu wel een beetje een herrie in de klas….

Na een tijdje vind ik het genoeg en zeg ik dat ze nu met het verhaal aan de slag moeten. Ik zie dat het ene groepje goed samenwerkt: ze overleggen, luisteren naar elkaar en nemen een besluit. In het andere groepje lukt dit minder goed. De kinderen zijn allemaal met zichzelf bezig, ze pakken het ene instrument na het andere. Niemand heeft de leiding, niemand neemt een besluit, er wordt niet naar elkaar geluisterd. Ik begin me af te vragen of deze samenwerkopdracht misschien te hoog gegrepen is voor deze kinderen…. Aan het einde van de les laten de twee groepjes hun muziekstuk aan elkaar horen. Het eerste groepje heeft al een mooi begin, maar het tweede groepje kan hier nog niets laten horen. Inmiddels is de tijd om en ik besluit om hier de volgende keer mee verder te gaan.

Een week later start ik met het voorlezen van een prentenboek waarin twee dieren samenwerken. We bespreken met elkaar wat er nodig is om goed te kunnen samenwerken. De kinderen noemen: afspraken maken, je aan de afspraken houden, luisteren naar elkaar, aardig zijn, een plan maken, elkaar helpen. Heel mooi gedaan en bedacht!

Nu gaan we weer aan de slag met het muziekstuk. Ik help het groepje waar het vorige week niet goed liep. Wat is er nodig? Een goed plan, inderdaad. En iemand die de leiding neemt en die aangeeft wanneer iemand iets moet spelen. Dat wordt Jiska. Ze vindt het spannend,  maar met aanmoediging van mij gaat het steeds beter. En het werkt: aan het einde van de les kunnen ze een muziekstuk laten horen! Heel knap!

Ik kijk met de leerlingen nog even terug op het proces. Wat maakte dat de samenwerking de tweede keer beter liep? Met elkaar concluderen we dat afspraken maken en naar elkaar luisteren belangrijk zijn. En dat het goed kan werken als iemand de leiding neemt. Wat is er weer een belangrijke les geleerd! Goed gedaan groep 4!