Publicaties

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Bilal kan niet begrijpend lezen

Bilal is 10 jaar en zit in groep 7. Bilal is een slimme jongen, hij valt op omdat hij snel kan denken en veel out-of-the-box oplossingen bedenkt voor problemen. Ook heeft hij veel inzicht in de sociale structuren in de klas. Op de Cito-toetsen haalt Bilal bijna altijd de hoogste score. Behalve op begrijpend lezen. Daarop scoort Bilal maar net gemiddeld. En dat kan een probleem zijn voor de verwijzing straks, naar het middelbaar ondewijs. Bovendien maakt het Bilal onzeker. Het is niet zo dat Bilal de teksten niet begrijpt. Integendeel, hij weet over de meest uiteenlopende onderwerpen mee te praten en kan uitstekend nieuwe kennis opdoen uit boeken. Hoe kan het dan dat de begrijpendlezentoets dit niet laat zien?

Bij de toetsen begrijpend lezen worden meerkeuzevragen gesteld waarbij gevraagd wordt naar wat er letterlijk in de tekst staat. Goede begrijpend lezers, en daaronder bevinden zich veel (hoog)begaafden, willen zich een goed beeld vormen van de tekst en deze koppelen aan kennis die ze al hebben over het onderwerp. Ze willen naar een dieper begrip van de tekst. Maar dat wordt niet in de toets gevraagd. Daar gaat het alleen om wat er letterlijk in de tekst staat. Er is nog iets bijzonders aan de begrijpendlezentoetsen. De toets wordt beter gemaakt als de tekst gaat over een onderwerp waar een leerling veel van weet. Zo kan een zwakkere leerling onverwacht beter scoren dan een sterkere begrijpend lezer. Het zou voor Bilal fijn zijn als hij de toetsen beter maakt. Hoe kunnen we dat bereiken?

  1. Overtuig je ervan dat het niet ligt aan de capaciteiten van Bilal. Als Bilal veel leest, een grote woordenschat heeft en bij wereldoriëntatie laat zien dat hij prima snapt wat hij heeft gelezen, is hij waarschijnlijk een goede begrijpend lezer. Vertel dit ook aan Bilal.
  2. Vertel Bilal dat hij bij het maken van de toets alleen naar de letterlijke tekst moet kijken. Dit klinkt makkelijker dan het is want het hoofd van Bilal gaat zo snel en hij heeft zoveel kennis dat hij automatisch dingen gaat invullen en samenvoegen. Oefen dit dus een aantal keer met teksten.
  3. Als het ligt aan de algemene ontwikkeling van Bilal, laat hem dan kijken naar het jeugdjournaal of de Kidsweek lezen. Hierin worden actuele onderwerpen behandeld die vaak terug komen in de teksten voor begrijpend lezen.

De leerkracht van Bilal was ervan overtuigd dat Bilal een goede begrijpend lezer was en dat hij een grote algemene ontwikkeling had. Ze heeft Bilal verteld dat hij de teksten vooral letterlijk moest nemen en een paar keer met hem geoefend. De resultaten verbeterden toen en Bilal twijfelde minder aan zichzelf.